Thiết bị máy chủ

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-3%
Mã SP: 42SVRDT150-903
Được xếp hạng 0 5 sao
38.131.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-2%
Mã SP: 42SVRDT150-904
Được xếp hạng 0 5 sao
41.097.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-35%
Mã SP: P44720-371
Được xếp hạng 0 5 sao
42.911.000
-10%
Mã SP: P44113-B21
Được xếp hạng 0 5 sao
51.210.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-17%
Mã SP: P44114-B21
Được xếp hạng 0 5 sao
52.110.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-15%
Mã SP: 42SVRDT350-206
Được xếp hạng 0 5 sao
53.846.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-2%
Mã SP: 42SVRDR250-911
Được xếp hạng 0 5 sao
63.588.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-2%
Mã SP: 42SVRDT350-308
Được xếp hạng 0 5 sao
64.911.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-1%
Mã SP: 42SVRDT350-307
Được xếp hạng 0 5 sao
65.720.000 ( Chưa bao gồm VAT)