Điện thoại IP

Hiển thị tất cả 8 kết quả

-17%
Mã SP: SIP-T30

Điện thoại IP

Điện thoại IP Yealink T30

Được xếp hạng 0 5 sao
910.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-4%
Mã SP: SIP-T30P
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-4%
Mã SP: SIP-T31

Điện thoại IP

Điện thoại IP Yealink T31

Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-20%
Mã SP: SIP-T31P
Được xếp hạng 0 5 sao
1.200.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-26%
Mã SP: SIP-T31G
Được xếp hạng 0 5 sao
1.850.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-25%
Mã SP: SIP-T33G
Được xếp hạng 0 5 sao
2.150.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-14%
Mã SP: SIP-T31G-1
Được xếp hạng 0 5 sao
2.450.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-29%
Mã SP: SIP-T42U
Được xếp hạng 0 5 sao
2.495.155 ( Chưa bao gồm VAT)