Phần mềm

Hiển thị tất cả 19 kết quả

-9%
Mã SP: TimetecTA
Được xếp hạng 0 5 sao
50.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-12%
Mã SP: MS365Basic

Microsoft 365 Business

Microsoft 365 Business Basic

Được xếp hạng 0 5 sao
72.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: 1U
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000
-11%
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-10%
Mã SP: Plus_1U
Được xếp hạng 0 5 sao
270.000
-17%
Mã SP: 3U
Được xếp hạng 0 5 sao
290.000
-5%
Mã SP: Pre_1U
Được xếp hạng 0 5 sao
380.000
-9%
Mã SP: 5U
Được xếp hạng 0 5 sao
490.000
-4%
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: Plus_3U
Được xếp hạng 0 5 sao
610.000
-16%
Mã SP: Pre_1U-1
Được xếp hạng 0 5 sao
690.000
-13%
Mã SP: 10U
Được xếp hạng 0 5 sao
770.000
-13%
Mã SP: Plus_5U
Được xếp hạng 0 5 sao
830.000
-10%
Mã SP: Endpoint
Được xếp hạng 0 5 sao
830.000
-15%
Mã SP: Pre_1U-1-1
Được xếp hạng 0 5 sao
920.000
-6%
Mã SP: Plus_10U
Được xếp hạng 0 5 sao
1.283.000
-11%
Mã SP: Pre_10U
Được xếp hạng 0 5 sao
1.360.000
-3%
Mã SP: 42DES634-BSFX
Được xếp hạng 0 5 sao
18.722.000 ( Chưa bao gồm VAT)