Máy chấm công ZKTECO

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Mã SP: MB10
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: F21-ID
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: FaceDepot 7BL
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: G2
Được xếp hạng 0 5 sao
-17%
Mã SP: LX50
Được xếp hạng 0 5 sao
1.550.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-34%
Mã SP: D2
Được xếp hạng 0 5 sao
1.870.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-13%
Mã SP: K21Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.150.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-13%
Mã SP: K50Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.150.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-21%
Mã SP: Eface10
Được xếp hạng 0 5 sao
2.345.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: K20Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.350.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-7%
Mã SP: D1
Được xếp hạng 0 5 sao
2.550.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: EFace500
Được xếp hạng 0 5 sao
3.350.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: F18-RFID
Được xếp hạng 0 5 sao
3.550.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: Speedface-V3L
Được xếp hạng 0 5 sao
3.655.000
-4%
Mã SP: F18-Mifare
Được xếp hạng 0 5 sao
4.750.000 ( Chưa bao gồm VAT)