Thiết bị hội nghị

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Mã SP: UVC84
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: UVC40-BYOD
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: UVC40

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị Yealink UVC40

Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: UVC40-1

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị Yealink UVC34

Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: CEILING1
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: HUBX1
Được xếp hạng 0 5 sao
-4%
Mã SP: PTZ Pro2-1
Được xếp hạng 0 5 sao
2.552.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-12%
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-5%
Mã SP: 7710-409
Được xếp hạng 0 5 sao
7.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-5%
Mã SP: 7710-309
Được xếp hạng 0 5 sao
7.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-4%
Mã SP: 7700-309
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-4%
Mã SP: 7700-409
Được xếp hạng 0 5 sao
8.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-18%
Mã SP: RW46BM11
Được xếp hạng 0 5 sao
12.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: PTZ Pro2
Được xếp hạng 0 5 sao
15.520.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: 7810-109
Được xếp hạng 0 5 sao
16.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: 7810-209
Được xếp hạng 0 5 sao
16.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-22%
Mã SP: 3HUBM31
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000 ( Chưa bao gồm VAT)