Máy chấm công khuôn măt Dahua DHI-VNM6214J-MFW

 • Bộ xử lý chính: Bộ xử lý nhúng
 • Giao thức Internet: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
 • Chế độ mở khóa: Thẻ/Mật khẩu/Vân tay/Mở khóa bằng khuôn mặt và mở khóa thông qua các kết hợp của chúng
 • Loại đọc thẻ: Thẻ IC
 • Danh sách kỳ: 128
 • Thời gian nghỉ lễ: 128
 • Mở khóa thẻ đầu tiên: Hỗ trợ
 • Dung lượng người dùng: 6.000
 • Dung lượng ảnh khuôn mặt: 6.000
 • Dung lượng vân tay: 6.000
 • Dung lượng thẻ: 6.000
 • Dung lượng mật khẩu: 6.000
 • Dung lượng bản ghi: 150.000
 • Phần mềm quản lý chấm công Time Attendance Pro, Mitaco, Ronald Jack Pro, SmartPSS Lite…

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá: