Máy chấm công Hikvision

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Mã SP: DS-K1T671TMFW
Được xếp hạng 0 5 sao
-51%
Mã SP: DS-K1A8503F
Được xếp hạng 0 5 sao
950.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-52%
Mã SP: DS-K1T8003F
Được xếp hạng 0 5 sao
1.130.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-48%
Mã SP: DS-K1T8003MF
Được xếp hạng 0 5 sao
1.230.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-39%
Mã SP: DS-K1T320MX
Được xếp hạng 0 5 sao
1.350.000
-49%
Mã SP: DS-K1T320MFWX
Được xếp hạng 0 5 sao
1.450.000
-45%
Mã SP: DS-K1A340FWX
Được xếp hạng 0 5 sao
2.120.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-53%
Mã SP: DS-K1T321MFWX
Được xếp hạng 0 5 sao
2.250.000
-49%
Mã SP: DS-K1T331W
Được xếp hạng 0 5 sao
2.650.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-50%
Mã SP: DS-K1T342MFWX
Được xếp hạng 0 5 sao
3.350.000
-48%
Mã SP: DS-K1T341AMF
Được xếp hạng 0 5 sao
4.250.000
-51%
Mã SP: DS-K1T642MFW
Được xếp hạng 0 5 sao
6.530.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-42%
Mã SP: DS-K1T671MF
Được xếp hạng 0 5 sao
9.560.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-47%
Mã SP: DS-K1T671TMW
Được xếp hạng 0 5 sao
17.160.000 ( Chưa bao gồm VAT)