Thiết bị chuyển mạch Switch , Thiết bị Switch

Hiển thị tất cả 22 kết quả

Tính năng và lợi ích thiết bị chuyển mạch Switch Cisco:

Các tùy chọn triển khai đa dạng

Bạn được thỏa sức lựa chọn chế độ kiểm soát truyền thống, quản lý bằng đám mây hoặc toàn bộ cơ cấu–cũng như nhiều tính năng, quy mô, tốc độ cổng và các loại giao diện từ 1G tới 100G.

Thiết kế mạng dựa trên mục đích

Thiết kế mạng dựa trên mục đích

Các thiết bị chuyển mạch cố định và theo mô-đun, lõi, phân phối và LAN truy cập của Cisco đã được thiết kế nhằm mở ra một kỷ nguyên mới của mạng dựa trên mục đích.

Thiết kế mạng dựa trên mục đích

Bảo mật và thông tin

Bảo mật và thông tin

Được hỗ trợ bởi mục đích và được thông tin bằng ngữ cảnh, với tính năng bảo mật được nhúng trên toàn mạng. Các thiết bị chuyển mạch của chúng tôi giúp mạng của bạn không ngừng học hỏi và phát triển để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Mã SP: C9200-24T-A
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9200-24T-E
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9200-48T-E
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9200-24T-Ư
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: CS2710G
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9300-24T-E
Được xếp hạng 0 5 sao
-29%
Mã SP: LS1005
Được xếp hạng 0 5 sao
145.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-33%
Mã SP: LS1008
Được xếp hạng 0 5 sao
205.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-11%
Mã SP: TL-SF1016
Được xếp hạng 0 5 sao
805.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-25%
Mã SP: G1080
Được xếp hạng 0 5 sao
890.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-24%
Mã SP: IS-U4F2F
Được xếp hạng 0 5 sao
950.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-15%
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: TL-SF1024
Được xếp hạng 0 5 sao
1.205.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-7%
Mã SP: CBS110-8T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.250.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-9%
Mã SP: TL-SF1048
Được xếp hạng 0 5 sao
2.105.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-19%
Mã SP: G2100
Được xếp hạng 0 5 sao
2.390.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-17%
Mã SP: G1282
Được xếp hạng 0 5 sao
4.090.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-16%
Mã SP: CBS250-16T-2G-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
4.930.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-26%
Mã SP: G2280x
Được xếp hạng 0 5 sao
6.190.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-9%
Mã SP: CBS250-16P-2G-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
9.230.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-7%
Mã SP: CBS350-24T-4G-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
12.253.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: CBS250-24P-4G-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
13.953.000 ( Chưa bao gồm VAT)

Thiết bị chuyển mạch Switch , Thiết bị Switch