Thiết bị chuyển mạch Switch , Thiết bị Switch

Hiển thị 1–24 của 42 kết quả

Tính năng và lợi ích thiết bị chuyển mạch Switch Cisco:

Các tùy chọn triển khai đa dạng

Bạn được thỏa sức lựa chọn chế độ kiểm soát truyền thống, quản lý bằng đám mây hoặc toàn bộ cơ cấu–cũng như nhiều tính năng, quy mô, tốc độ cổng và các loại giao diện từ 1G tới 100G.

Thiết kế mạng dựa trên mục đích

Thiết kế mạng dựa trên mục đích

Các thiết bị chuyển mạch cố định và theo mô-đun, lõi, phân phối và LAN truy cập của Cisco đã được thiết kế nhằm mở ra một kỷ nguyên mới của mạng dựa trên mục đích.

Thiết kế mạng dựa trên mục đích

Bảo mật và thông tin

Bảo mật và thông tin

Được hỗ trợ bởi mục đích và được thông tin bằng ngữ cảnh, với tính năng bảo mật được nhúng trên toàn mạng. Các thiết bị chuyển mạch của chúng tôi giúp mạng của bạn không ngừng học hỏi và phát triển để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Mã SP: C9200-24T-A
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9200-24T-E
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9200-48T-E
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9200-24T-Ư
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: CS2710G
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: C9300-24T-E
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG6428X
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG6654X
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG6654XHP
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG6428XHP
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SX6632YF
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: PSM900-AC
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: PSM550-AC
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SX3206HPP
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SX3016F
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SX3008F
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG3210XHP-M2
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG3218XP-M2
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG2428P
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG2218P
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: SG2218
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: TL-SG1428PE
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: TL-SG1218MPE
Được xếp hạng 0 5 sao
Mã SP: ER8411
Được xếp hạng 0 5 sao

Thiết bị chuyển mạch Switch , Thiết bị Switch