Thiết bị lưu trữ điện UPS

Hiển thị 1–24 của 25 kết quả

-13%
Mã SP: BU600E
Được xếp hạng 0 5 sao
830.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-45%
Mã SP: 5L650UNI
Được xếp hạng 0 5 sao
1.050.000
-50%
Mã SP: 5E650IUSB
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
-54%
Mã SP: 5E500I
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
-11%
Mã SP: TG500
Được xếp hạng 0 5 sao
1.250.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-35%
Mã SP: 5L850UNI
Được xếp hạng 0 5 sao
1.650.000
-14%
Mã SP: TG1000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.430.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-60%
Mã SP: 5E1100IUSB
Được xếp hạng 0 5 sao
3.150.000
-10%
Mã SP: BL1200Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
3.430.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-12%
Mã SP: 5L1200UNI
Được xếp hạng 0 5 sao
3.450.000
-55%
Mã SP: 5E1500iUSB
Được xếp hạng 0 5 sao
3.550.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-49%
Mã SP: 5E2000iUSBC
Được xếp hạng 0 5 sao
4.250.000
-6%
Mã SP: BL2200Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
4.478.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-4%
Mã SP: CP1500EPFCLCD
Được xếp hạng 0 5 sao
6.850.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-3%
Mã SP: PR1000ELCD
Được xếp hạng 0 5 sao
8.550.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-3%
Mã SP: PR1500ELCD
Được xếp hạng 0 5 sao
10.490.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-8%
Mã SP: PR1000ELCDRT2U
Được xếp hạng 0 5 sao
11.685.500 ( Chưa bao gồm VAT)
-2%
Mã SP: PR2200ELCDSL
Được xếp hạng 0 5 sao
12.852.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-7%
Mã SP: PR1500ELCDRT2U
Được xếp hạng 0 5 sao
13.276.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: PR3000ELCDSL
Được xếp hạng 0 5 sao
15.305.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: PR2200ELCDRT2U
Được xếp hạng 0 5 sao
15.900.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-4%
Mã SP: PR3000ELCDRT2U
Được xếp hạng 0 5 sao
24.171.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-6%
Mã SP: 9SX5KIRT
Được xếp hạng 0 5 sao
44.780.000 ( Chưa bao gồm VAT)
-28%
Mã SP: 9E10Ki
Được xếp hạng 0 5 sao
45.250.000