Router cân tải mạng Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.520.000 ( Chưa bao gồm VAT)

– Định tuyến động (dynamic routing)

– Quản lý Người dùng Mạng WiFi Công cộng (WiFi Hotspot)

– Tường lữa – Nghi thức MPLS

– Hỗ trợ VPN

– Hỗ trợ Chất lượng Dịch vụ nâng cao (QoS)

– Cân bằng tải / Bonding

– Giám sát theo thời gian thực.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Router cân tải mạng Mikrotik RB2011UiAS-RM
Router cân tải mạng Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.520.000 ( Chưa bao gồm VAT)